Over Stichting Goeie Grutten

Stichting Goeie Grutten ondersteunt ondernemende stichtingen die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Wij doneren met geld, maar ook middels inzet van kennis en expertise en het leggen van verbindingen in ons netwerk. Onze stichting is actief op drie werkterreinen: Voedsel, Energie en Democratie, Media & Privacy

Voedsel

Iedereen heeft toegang tot voldoende duurzaam, gezond en gevarieerd eten.

Energie

Een betaalbaar, duurzaam energiesysteem voor de volgende generatie.

Democratie, Media en Privacy

Iedereen moet kunnen leven in een transparante en democratische samenleving waarin grondrechten gewaarborgd zijn.

In mei 2020 kreeg stichting Goeie Grutten officieel het stempel van Code Goed Bestuur toegekend door de FIN (De branchevereniging van Fondsen en Foundations). Als stichting laten we daarmee zien dat wij belang hechten aan een goed bestuur, verbinden wij ons aan de normen zoals de FIN die met haar leden heeft vastgesteld en laten wij ons vrijwillig toetsen hierop. De FIN certificering is 4 jaar geldig.

 

Onze Werkterreinen

Voedsel

Ons huidige voedselsysteem is niet duurzaam: het is verantwoordelijk voor bijna 30% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Stichting Goeie Grutten vindt dat dat anders moet en ook kan en ziet een belangrijke rol voor voedsel gerelateerde oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast mag “gezond voor zowel mens als planeet” veel meer de standaard worden in een voedselaanbod dat voor iedereen bereikbaar is.

Wij ondersteunen daarom projecten die zich hard maken voor één of meerdere van de onderstaande subthema’s:

 • een meer plantaardig aanbod en voedingspatroon;
 • anti voedselverspilling en het verwaarden van reststromen;
 • een duurzame en gezonde eetomgeving;
 • verbetering van de bodemkwaliteit;
 • duurzaam geproduceerd, zoveel mogelijk lokaal.
Energie

Stichting Goeie Grutten wil bijdragen aan oplossingen voor de complexe uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarbij kun je denken aan een goede afstemming van vraag en aanbod en het verlichten van de druk op de huidige infrastructuur al dan niet in combinatie met mobiliteit.

Wij financieren projecten op het gebied van gebruik, productie en opslag van CO2-vrije energie. Daarbij kijken we expliciet niet naar zon en wind oplossingen, maar juist naar al het andere dat nodig is om over te schakelen naar een CO2 vrij energie systeem dat werkt, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Democratie, Media en Privacy

Stichting Goeie Grutten zet zich in voor een maatschappij, waarin grondrechten zoals o.a. privacy en vrijheid van meningsuiting gewaarborgd zijn. Cruciaal is daarbij de beschikbaarheid van pluriforme onafhankelijke en betrouwbare informatie. Onze stichting ziet dat deze rechten steeds meer onder druk staan.

Daarom steunt stichting Goeie Grutten projecten die zich inzetten voor:

 • de persvrijheid;
 • de vrijheid van meningsuiting en communicatievrijheid;
 • het verbeteren van de privacy van burgers, online en/of offline;
 • onafhankelijke en op feiten gebaseerde onderzoeksjournalistiek;
 • meer transparantie, anti-corruptie en integriteit bij overheden en grote organisaties;
 • het bevorderen en bewustmaken van democratische kernwaarden;
 • het bevorderen van het maatschappelijk debat;
 • het inzichtelijk maken van politieke beïnvloedingsprocessen.

Het Team

IIse Bastmeijer
voorzitter

Gedreven vanuit mijn passie voor food, die afkomstig is uit het supermarktgezin waarin ik opgroeide en jarenlange werkervaring in de foodretail branche, heb ik samen met Bernd, stichting Goeie Grutten opgericht. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een verandering van ons huidige voedselsysteem, waarbij duurzaam geproduceerde en gezonde voeding hand in hand gaan.

 

Bernd Voorsluijs
penningmeester

Met een passie voor techniek ben ik gefocust op de energie transitie. Het realiseren van een CO2 vrije energie voorziening, is enorm complex en wordt vaak onderschat. Te vaak zie ik dat simplificatie van het van probleem en een dogmatische aanpak leiden tot contraproductieve keuzes. Ik wil dat anders doen en probeer op een objectieve en realistische manier naar de energie transitie te kijken en wil projecten en organisaties steunen die ook al bezig zijn met de 'next step' in de energie transitie.

Jacqueline Detiger
secretaris

Sinds 2018 zet ik mij in als secretaris van Stichting Goeie Grutten. Mijn jarenlange ervaring met het werken voor vermogensfondsen kan ik goed gebruiken bij de ontwikkeling van de stichting. Het geeft mij veel voldoening om mee te helpen beleid te maken en samen te werken met partners op de terreinen van voeding en energietransitie. Er is veel werk te doen en het is mooi dat Goeie Grutten hieraan kan bijdragen.

Marieke Groenhart
project adviseur

Duurzaamheid zit niet alleen in mijn achternaam, maar ook in mijn bloed. Nog niet eens zo heel lang geleden besefte ik dat ons huidige voedselsysteem verantwoordelijk is voor 30% (!) van alle CO2 uitstoot. Elke verantwoorde voedselkeuze beïnvloedt daarmee onze gezondheid én het klimaat. Met een passie om te werken met impact gedreven vernieuwers zit ik bij Goeie Grutten op de juiste plek!

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies die bestaat uit:
Jaap Bastmeijer, Anne van Beuningen en Jan Meijerman.

Donaties

World Press Photo 

World Press Photo 

Wereldwijd staat de persvrijheid onder druk. Als leidend platform voor fotojournalistiek ontwikkelt World Press Photo in dit project een strategie om meer direct bij te kunnen dragen aan het beschermen...
Lees meer
Innofest

Innofest

Het ValidatieLab Energie is een test-programma voor jaarlijks 6 jonge startups uit heel Nederland die met een innovatief prototype bijdragen aan de energietransitie. Zij worden begeleid bij het opzetten van...
Lees meer
We Are Stewards

We Are Stewards

Steward-ownership is een manier om het eigendom en de governance van een bedrijf vorm te geven. Een bedrijf is daarbij ‘van zichzelf’ en bestaat om zijn missie te dienen. Stichting...
Lees meer
Toekomstbeeld energievoorziening mobiliteit

Toekomstbeeld energievoorziening mobiliteit

Natuur & Milieu ontwikkelt met onze donatie een integraal toekomstscenario voor 2030 voor het hele Nederlandse mobiliteitssysteem. Waarin het volgende wordt beantwoord: Hoe kan ons mobiliteitssysteem er in 2030 uitzien,...
Lees meer
Energie Race

Energie Race

Fawaka Ondernemersschool en Race Against Waste slaan de handen in één. Via een spannende wedstrijd tussen basisscholen maken kinderen kennis met de diversiteit aan energiebronnen en hun voor- en nadelen....
Lees meer
The Green Village

The Green Village

The Green Village is een kleine experimentele woonwijk, gelegen op TU Delft Campus. Het is een regelluw “openlucht-lab”, gericht op de gebouwde omgeving. Met onderzoeksproject 24/7 Energie Lab wordt op...
Lees meer
Zoutaccu’s Scoutinglandgoed Zeewolde

Zoutaccu’s Scoutinglandgoed Zeewolde

Op Scoutinglandgoed Zeewolde staat duurzaam logiesgebouw het Avonturenhuis. Op het gebied van energie wordt met zonnepanelen, zonnecollectoren én opslag van energie in accu’s gewerkt aan maximale energieneutraliteit. De jeugd en...
Lees meer
Greendish

Greendish

Het project Gelderland van Morgen ondersteunt ondernemers in de horeca, zorg en catering bij het verduurzamen van het voedselaanbod. De focus ligt daarbij op meer plantaardig eten en minder voedsel...
Lees meer
Louis Bolk Instituut

Louis Bolk Instituut

Het project “Kinderen, klimaat en gezond eetgedrag” onderzoekt of basisscholen het vergroenen van hun schoolplein kunnen combineren met het aanbieden van voedseleducatie. Daarnaast wordt onderzocht of de combinatie van deze...
Lees meer
Voedselbosbouw NL

Voedselbosbouw NL

Samenwerkingsverband Green Deal Voedselbossen heeft een succesvolle opstartfase achter de rug, waarin de voedselbosbouw zich heeft laten zien als een valide, innovatieve en inspirerende vorm van integraal landgebruik en voedselproductie....
Lees meer
JUMP

JUMP

De wereld van voedsel moet beter en eerlijker. Er zijn in Nederland zeer getalenteerde jonge mensen met een idee en een droom om dit te realiseren. In het JUMP-accelerator programma...
Lees meer
Kennisplatform CollectieveKracht

Kennisplatform CollectieveKracht

CollectieveKracht is hét kennisplatform dat burgercollectieven helpt samen over obstakels heen te komen. Onafhankelijk, gratis en toegankelijk voor alle burgercollectieven. Het platform is ontwikkeld door wetenschappers op basis van kennis van collectieven uit alle sectoren, overheden...
Lees meer
Bits of Freedom

Bits of Freedom

Bits of Freedom wil burgers en politici meer inzicht geven in zowel de problematiek rondom AI en internetplatforms (o.a. Facebook en Youtube) als in de mogelijke oplossingen. Het project “Digitaal...
Lees meer
Keep Food Simple

Keep Food Simple

Keep Food Simple benut (ook) de afvalstromen van plantaardige producten door ze te verwerken tot hoogwaardige voedingsmiddelen. Goeie Grutten steunde eerder al hun tomatenproject en zet nu via een meerjarige...
Lees meer
Fresh Ventures Studio

Fresh Ventures Studio

Fresh is een start-up studio met als missie: een transformatie bewerkstelligen van ons voedselsysteem binnen de grenzen van de aarde. Binnen het jaarlijkse pre-studio ‘talent first’ start-up programma van 3...
Lees meer
World Press Photo 

World Press Photo 

Wereldwijd staat de persvrijheid onder druk. Als leidend platform voor fotojournalistiek ontwikkelt World Press Photo in dit project een strategie om meer direct bij te kunnen dragen aan het beschermen van de persvrijheid voor fotojournalisten in met name hoge risicolanden. 

Innofest

Innofest

Het ValidatieLab Energie is een test-programma voor jaarlijks 6 jonge startups uit heel Nederland die met een innovatief prototype bijdragen aan de energietransitie. Zij worden begeleid bij het opzetten van een testcase voor het prototype. De praktijktest wordt uitgevoerd op een festival, waarbij de ondernemer wordt geholpen met de productionele en logistieke organisatie.

We Are Stewards

We Are Stewards

Steward-ownership is een manier om het eigendom en de governance van een bedrijf vorm te geven. Een bedrijf is daarbij ‘van zichzelf’ en bestaat om zijn missie te dienen. Stichting We Are Stewards stimuleert de ontwikkeling en toepassing van steward-ownership in Nederland, door het toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Toekomstbeeld energievoorziening mobiliteit

Toekomstbeeld energievoorziening mobiliteit

Natuur & Milieu ontwikkelt met onze donatie een integraal toekomstscenario voor 2030 voor het hele Nederlandse mobiliteitssysteem. Waarin het volgende wordt beantwoord: Hoe kan ons mobiliteitssysteem er in 2030 uitzien, hoe komen we daar en welk effect heeft dit op de CO2 uitstoot van mobiliteit, het gebruik van verschillende energiedragers, verandering van de energievraag en het effect op de ruimtelijke inrichting?

Energie Race

Energie Race

Fawaka Ondernemersschool en Race Against Waste slaan de handen in één. Via een spannende wedstrijd tussen basisscholen maken kinderen kennis met de diversiteit aan energiebronnen en hun voor- en nadelen. Ze leren over energieslurpers en energiebesparingsmogelijkheden en gaan zelf aan de slag met energiebesparing in de wijk door energieboxen te verkopen.

The Green Village

The Green Village

The Green Village is een kleine experimentele woonwijk, gelegen op TU Delft Campus. Het is een regelluw “openlucht-lab”, gericht op de gebouwde omgeving. Met onderzoeksproject 24/7 Energie Lab wordt op The Green Village een lokaal, zelfvoorzienend en geïntegreerd CO2-vrij energiesysteem gerealiseerd voor de gebouwde omgeving. Het combineert het gebruik, opwek en opslag van duurzame energiebronnen door middel van een slim aansturingssysteem.

Zoutaccu’s Scoutinglandgoed Zeewolde

Zoutaccu’s Scoutinglandgoed Zeewolde

Op Scoutinglandgoed Zeewolde staat duurzaam logiesgebouw het Avonturenhuis. Op het gebied van energie wordt met zonnepanelen, zonnecollectoren én opslag van energie in accu’s gewerkt aan maximale energieneutraliteit. De jeugd en jongeren die op het landgoed verblijven kunnen zo letterlijk zien én ervaren hoe energieneutraliteit bereikt kan worden. Goeie Grutten maakt de aanschaft van de zout-accu's mede mogelijk.

Greendish

Greendish

Het project Gelderland van Morgen ondersteunt ondernemers in de horeca, zorg en catering bij het verduurzamen van het voedselaanbod. De focus ligt daarbij op meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen. Binnen een consortium van ruim 36 partners gaat Greendish de uitdaging aan: in de horeca, catering en zorg meer dan 10 miljoen borden ‘vergroenen’ en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30-40%.

Louis Bolk Instituut

Louis Bolk Instituut

Het project “Kinderen, klimaat en gezond eetgedrag” onderzoekt of basisscholen het vergroenen van hun schoolplein kunnen combineren met het aanbieden van voedseleducatie. Daarnaast wordt onderzocht of de combinatie van deze activiteiten leidt tot zowel positieve effecten op het klimaat en de biodiversiteit op het schoolplein als het eetgedrag van kinderen.

Voedselbosbouw NL

Voedselbosbouw NL

Samenwerkingsverband Green Deal Voedselbossen heeft een succesvolle opstartfase achter de rug, waarin de voedselbosbouw zich heeft laten zien als een valide, innovatieve en inspirerende vorm van integraal landgebruik en voedselproductie. In het vervolg wordt het behaalde momentum benut om uitbreiding en verdieping van de samenwerking te realiseren voor een landelijke opschaling, en het helpen ontwikkelen van de daarvoor benodigde infrastructuur.

JUMP

JUMP

De wereld van voedsel moet beter en eerlijker. Er zijn in Nederland zeer getalenteerde jonge mensen met een idee en een droom om dit te realiseren. In het JUMP-accelerator programma krijgen 10 van deze mensen een zetje in de rug zodat ze hun droom sneller en beter kunnen realiseren, van idee naar interventieplan naar realisatie. In een traject van 9 weken en daarna nog 90 dagen helpt JUMP hun droom te verwezenlijken.

Kennisplatform CollectieveKracht

Kennisplatform CollectieveKracht

CollectieveKracht is hét kennisplatform dat burgercollectieven helpt samen over obstakels heen te komen. Onafhankelijk, gratis en toegankelijk voor alle burgercollectieven. Het platform is ontwikkeld door wetenschappers op basis van kennis van collectieven uit alle sectoren, overheden en andere betrokkenen. Via het platform kunnen zij communiceren en vragen stellen, cross sectoraal. Om zo te voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare informatie en de zoektocht naar een duurzame samenwerking tussen alle partijen.

Bits of Freedom

Bits of Freedom

Bits of Freedom wil burgers en politici meer inzicht geven in zowel de problematiek rondom AI en internetplatforms (o.a. Facebook en Youtube) als in de mogelijke oplossingen. Het project “Digitaal dichterbij” doet dit met behulp van 8 explainer video’s, gemaakt voor zowel burgers als beleidsmakers.

Keep Food Simple

Keep Food Simple

Keep Food Simple benut (ook) de afvalstromen van plantaardige producten door ze te verwerken tot hoogwaardige voedingsmiddelen. Goeie Grutten steunde eerder al hun tomatenproject en zet nu via een meerjarige vervolgfinanciering in op de opschaling van de gehele organisatie zodat zij haar producten daadwerkelijk naar de markt kan gaan brengen.

Fresh Ventures Studio

Fresh Ventures Studio

Fresh is een start-up studio met als missie: een transformatie bewerkstelligen van ons voedselsysteem binnen de grenzen van de aarde. Binnen het jaarlijkse pre-studio ‘talent first’ start-up programma van 3 maanden, worden geheel nieuwe impact-gedreven ventures gecreëerd en versneld, die zich richten op een regeneratief en circulair voedselsysteem.

Aanvragen

Wat we zoeken

Stichting Goeie Grutten is het hele jaar door pro-actief op zoek naar organisaties en projecten die zich inzetten op één of meerdere van onze werkterreinen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar (project)financieringen van 3-4 jaar.

De algemene criteria die wij hanteren:
• geografische focus: Nederland;
• landelijke impact of lokaal maar opschaalbaar;
• de initiatiefnemers zijn ondernemend: er bijvoorbeeld nagedacht over zelfredzaamheid en/of een verdienmodel op langere termijn (na opstartfase) en/of er is een inkomensstroom uit verschillende hoeken (risicospreiding);
• het project mag zich in de pilot, opstart of opschaalfase begeven;
• het project is vernieuwend en onderscheidt zich van andere (vergelijkbare) initiatieven;
• mogelijkheid tot actieve betrokkenheid vanuit stichting Goeie Grutten.

Ons aanvraagformulier staat bewust niet op onze website. Wij zullen deze delen met geschikte initiatieven, op het moment dat een aanvraag als kansrijk wordt zien. Verwacht je als project of organisatie in aanmerking te komen voor een donatie, neem dan contact met ons op via office@goeie-grutten.nl , dan gaan we vanuit daar mogelijk het gesprek aan.