Over Stichting Goeie Grutten

Stichting Goeie Grutten ondersteunt ondernemende stichtingen die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Wij doneren met geld, maar ook middels inzet van kennis en expertise en het leggen van verbindingen in ons netwerk. Onze stichting is actief op drie werkterreinen: Voedsel, Energie en Democratie, Media & Privacy

Voedsel

Iedereen heeft toegang tot voldoende duurzaam, gezond en gevarieerd eten.

Energie

Een betaalbaar, duurzaam energiesysteem voor de volgende generatie.

Democratie, Media en Privacy

Iedereen moet kunnen leven in een transparante en democratische samenleving waarin grondrechten gewaarborgd zijn.

In mei 2020 kreeg stichting Goeie Grutten officieel het stempel van Code Goed Bestuur toegekend door de FIN (De branchevereniging van Fondsen en Foundations). Als stichting laten we daarmee zien dat wij belang hechten aan een goed bestuur, verbinden wij ons aan de normen zoals de FIN die met haar leden heeft vastgesteld en laten wij ons vrijwillig toetsen hierop. De FIN certificering is 4 jaar geldig.

 

Onze Werkterreinen

Voedsel

Ons huidige voedselsysteem is niet duurzaam: het is verantwoordelijk voor bijna 30% van alle CO2-uitstoot wereldwijd. Stichting Goeie Grutten vindt dat dat anders moet en ook kan en ziet een belangrijke rol voor voedsel gerelateerde oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast mag “gezond voor zowel mens als planeet” veel meer de standaard worden in een voedselaanbod dat voor iedereen bereikbaar is.

Wij ondersteunen daarom projecten die zich hard maken voor één of meerdere van de onderstaande subthema’s:

 • een meer plantaardig aanbod en voedingspatroon;
 • anti voedselverspilling en het verwaarden van reststromen;
 • een duurzame en gezonde eetomgeving;
 • verbetering van de bodemkwaliteit;
 • duurzaam geproduceerd, zoveel mogelijk lokaal.
Energie

Stichting Goeie Grutten wil bijdragen aan oplossingen voor de complexe uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarbij kun je denken aan een goede afstemming van vraag en aanbod en het verlichten van de druk op de huidige infrastructuur al dan niet in combinatie met mobiliteit.

Wij financieren projecten op het gebied van gebruik, productie en opslag van CO2-vrije energie. Daarbij kijken we expliciet niet naar zon en wind oplossingen, maar juist naar al het andere dat nodig is om over te schakelen naar een CO2 vrij energie systeem dat werkt, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Democratie, Media en Privacy

Stichting Goeie Grutten zet zich in voor een maatschappij, waarin grondrechten zoals o.a. privacy en vrijheid van meningsuiting gewaarborgd zijn. Cruciaal is daarbij de beschikbaarheid van pluriforme onafhankelijke en betrouwbare informatie. Onze stichting ziet dat deze rechten steeds meer onder druk staan.

Daarom steunt stichting Goeie Grutten projecten die zich inzetten voor:

 • de persvrijheid;
 • de vrijheid van meningsuiting en communicatievrijheid;
 • het verbeteren van de privacy van burgers, online en/of offline;
 • onafhankelijke en op feiten gebaseerde onderzoeksjournalistiek;
 • meer transparantie, anti-corruptie en integriteit bij overheden en grote organisaties;
 • het bevorderen en bewustmaken van democratische kernwaarden;
 • het bevorderen van het maatschappelijk debat;
 • het inzichtelijk maken van politieke beïnvloedingsprocessen.

Het Team

IIse Bastmeijer
voorzitter

Gedreven vanuit mijn passie voor food, die afkomstig is uit het supermarktgezin waarin ik opgroeide en jarenlange werkervaring in de foodretail branche, heb ik samen met Bernd, stichting Goeie Grutten opgericht. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een verandering van ons huidige voedselsysteem, waarbij duurzaam geproduceerde en gezonde voeding hand in hand gaan.

 

Bernd Voorsluijs
penningmeester

Met een passie voor techniek ben ik gefocust op de energie transitie. Het realiseren van een CO2 vrije energie voorziening, is enorm complex en wordt vaak onderschat. Te vaak zie ik dat simplificatie van het van probleem en een dogmatische aanpak leiden tot contraproductieve keuzes. Ik wil dat anders doen en probeer op een objectieve en realistische manier naar de energie transitie te kijken en wil projecten en organisaties steunen die ook al bezig zijn met de 'next step' in de energie transitie.

Jacqueline Detiger
secretaris

Sinds 2018 zet ik mij in als secretaris van Stichting Goeie Grutten. Mijn jarenlange ervaring met het werken voor vermogensfondsen kan ik goed gebruiken bij de ontwikkeling van de stichting. Het geeft mij veel voldoening om mee te helpen beleid te maken en samen te werken met partners op de terreinen van voeding en energietransitie. Er is veel werk te doen en het is mooi dat Goeie Grutten hieraan kan bijdragen.

Marieke Groenhart
project adviseur

Duurzaamheid zit niet alleen in mijn achternaam, maar ook in mijn bloed. Nog niet eens zo heel lang geleden besefte ik dat ons huidige voedselsysteem verantwoordelijk is voor 30% (!) van alle CO2 uitstoot. Elke verantwoorde voedselkeuze beïnvloedt daarmee onze gezondheid én het klimaat. Met een passie om te werken met impact gedreven vernieuwers zit ik bij Goeie Grutten op de juiste plek!

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies die bestaat uit:
Jaap Bastmeijer, Saskia van Walsum en Jan Meijerman.

Donaties

Keep Food Simple

Keep Food Simple

Keep Food Simple benut (ook) de afvalstromen van plantaardige producten door ze te verwerken tot hoogwaardige voedingsmiddelen. Goeie Grutten steunde eerder al hun tomatenproject en zet nu via een meerjarige...
Lees meer
Fresh Ventures Studio

Fresh Ventures Studio

Fresh is een start-up studio met als missie: een transformatie bewerkstelligen van ons voedselsysteem binnen de grenzen van de aarde. Binnen het jaarlijkse pre-studio ‘talent first’ start-up programma van 3...
Lees meer
DIIF

DIIF

DIIF staat voor een nieuwe vorm van filantropie. Het fonds investeert met donerend geld in de allereerste fase van impactgedreven start-up’s, binnen de thema’s: Education, Agri-Food, Health en Energy. Winsten...
Lees meer
Transparency International NL

Transparency International NL

TI-NL doet vervolgonderzoek naar het Nederlandse lobbylandschap en advocacy voor een meer transparante lobby. Zij wil daarmee het vertrouwen in openbare besluitvorming in Nederland versterken. In 2015 deed TI-NL al...
Lees meer
Arista Bee Research

Arista Bee Research

Honingbijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van onze voedselgewassen. De Varroa mijt is de grootste veroorzaker van de hoge bijensterfte en verlaagt de beschikbaarheid van bijenvolken voor de...
Lees meer
VN-jaar Groente & Fruit

VN-jaar Groente & Fruit

Middels de campagne Geef Kleur Door geven FoodCabinet en Nationaal Actieplan Groente & Fruit invulling aan het door de VN uitgeroepen jaar van Groente & Fruit. 95 % procent van...
Lees meer
SFYN Global

SFYN Global

Slow Food Youth Network is een wereldwijde beweging van jonge mensen die de wereld mooier willen maken door middel van goed eten. Goeie Grutten geeft dit internationale netwerk meerjarige organisatiesteun,...
Lees meer
Proveg International Nederland

Proveg International Nederland

Proveg heeft als missie: wereldwijd 50% minder consumptie van dierlijke producten in 2040. Goeie Grutten steunt Proveg’s belangrijke (Europese) lobbywerk én de opschaling van hun Veggie Challenge, een gratis, wetenschappelijk...
Lees meer
PrivacyWijzer

PrivacyWijzer

Met het opzetten van een PrivacyWijzer (website) wil PrivacyFirst de burger inzicht geven op de privacy impact van het gebruik van producten en/of diensten. PrivacyWijzer zal daarbij fungeren als informatiebron...
Lees meer
Eco-Runner

Eco-Runner

Het Eco-Runner Team Delft ontwerpt, bouwt en racet jaarlijks ’s werelds meest zuinige waterstof aangedreven (stads)auto. Met de Eco-Runner doet het team mee aan de Shell Eco-Marathon binnen de urban...
Lees meer
Natuur&Milieu

Natuur&Milieu

CO2-vrije flexibele energietechnieken (technieken die energie kunnen leveren wanneer daar behoefte aan is zonder dat bij de productie CO2 wordt uitgestoten) zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Natuur...
Lees meer
Fawaka Ondernemersschool

Fawaka Ondernemersschool

Binnen het FitBizkids programma van sociale onderneming Fawaka Ondernemersschool gaan kinderen de uitdaging aan om hun eigen duurzame cateringbedrijf te beginnen en de meest smaakvolle verantwoorde gerechten te maken. Zo...
Lees meer
TransitieCoalitie Voedsel

TransitieCoalitie Voedsel

Een gezond leven op een gezonde planeet is de missie van TransitieCoalitieVoedsel. Deze netwerkorganisatie werkt in de breedte aan een duurzaam voedselsysteem, waaronder het thema: minder dierlijk, meer plantaardig. Stichting...
Lees meer
Straatboer

Straatboer

Stichting Straatboer benut met het project Bonenparade de groenstroken van bedrijventerreinen om verstedelijkt gebied te vergroen(t)en. Werknemers van de deelnemende bedrijven, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt...
Lees meer
Nationale Week Zonder Vlees

Nationale Week Zonder Vlees

Nationale Week Zonder Vlees is een jaarlijkse consumentencampagne in Maart met als doel een meer flexitarisch eetpatroon te promoten. Middels o.a. supermarktacties, billboards en social media wordt heel Nederland gestimuleerd...
Lees meer
Keep Food Simple

Keep Food Simple

Keep Food Simple benut (ook) de afvalstromen van plantaardige producten door ze te verwerken tot hoogwaardige voedingsmiddelen. Goeie Grutten steunde eerder al hun tomatenproject en zet nu via een meerjarige vervolgfinanciering in op de opschaling van de gehele organisatie zodat zij haar producten daadwerkelijk naar de markt kan gaan brengen.

Fresh Ventures Studio

Fresh Ventures Studio

Fresh is een start-up studio met als missie: een transformatie bewerkstelligen van ons voedselsysteem binnen de grenzen van de aarde. Binnen het jaarlijkse pre-studio ‘talent first’ start-up programma van 3 maanden, worden geheel nieuwe impact-gedreven ventures gecreëerd en versneld, die zich richten op een regeneratief en circulair voedselsysteem.

DIIF

DIIF

DIIF staat voor een nieuwe vorm van filantropie. Het fonds investeert met donerend geld in de allereerste fase van impactgedreven start-up’s, binnen de thema’s: Education, Agri-Food, Health en Energy. Winsten vloeien terug het fonds in, zodat er weer nieuwe investeringen gedaan kunnen worden.

Transparency International NL

Transparency International NL

TI-NL doet vervolgonderzoek naar het Nederlandse lobbylandschap en advocacy voor een meer transparante lobby. Zij wil daarmee het vertrouwen in openbare besluitvorming in Nederland versterken. In 2015 deed TI-NL al onderzoek en werd het rapport “Lifting the Lid on Lobbying” uitgebracht, waarin Nederland laag scoorde.

Arista Bee Research

Arista Bee Research

Honingbijen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van onze voedselgewassen. De Varroa mijt is de grootste veroorzaker van de hoge bijensterfte en verlaagt de beschikbaarheid van bijenvolken voor de bestuiving. Stichting Arista Bee Research heeft aangetoond dat het mogelijk is om resistente honingbijen te telen door volken te selecteren die zelf de Varroa kunnen verwijderen. In dit project wordt een sneltest ontwikkeld die het mogelijk maakt om te selecteren op het resistente gedrag via simulatie van de Varroa besmetting – zonder het gebruik van de Varroa mijt zelf.

VN-jaar Groente & Fruit

VN-jaar Groente & Fruit

Middels de campagne Geef Kleur Door geven FoodCabinet en Nationaal Actieplan Groente & Fruit invulling aan het door de VN uitgeroepen jaar van Groente & Fruit. 95 % procent van de Nederlanders komt nog steeds niet aan de aanbevolen hoeveel groente en fruit. Deze campagne zorgt ervoor dat groente en fruit zichtbaarder en toegankelijker wordt zodat niemand er nog omheen kan.

SFYN Global

SFYN Global

Slow Food Youth Network is een wereldwijde beweging van jonge mensen die de wereld mooier willen maken door middel van goed eten. Goeie Grutten geeft dit internationale netwerk meerjarige organisatiesteun, waardoor zij zich in de breedte kunnen versterken op programma- en projectontwikkeling, communicatie en financiering.

Proveg International Nederland

Proveg International Nederland

Proveg heeft als missie: wereldwijd 50% minder consumptie van dierlijke producten in 2040. Goeie Grutten steunt Proveg’s belangrijke (Europese) lobbywerk én de opschaling van hun Veggie Challenge, een gratis, wetenschappelijk onderbouwde 30 dagen challenge (en app) om als persoon flexitarisch, vegetarisch of veganistisch te gaan eten.

PrivacyWijzer

PrivacyWijzer

Met het opzetten van een PrivacyWijzer (website) wil PrivacyFirst de burger inzicht geven op de privacy impact van het gebruik van producten en/of diensten. PrivacyWijzer zal daarbij fungeren als informatiebron voor de burger en als katalysator voor de organisaties die zich dienen aan te passen aan huidige AVG vereisten. 

Eco-Runner

Eco-Runner

Het Eco-Runner Team Delft ontwerpt, bouwt en racet jaarlijks ’s werelds meest zuinige waterstof aangedreven (stads)auto. Met de Eco-Runner doet het team mee aan de Shell Eco-Marathon binnen de urban concept klasse en streven zij ernaar deze te winnen. Hiermee promoot het team waterstof als brandstof in de mobiliteit met als doel het tastbaarder maken van een duurzame toekomst voor een groot publiek.

Natuur&Milieu

Natuur&Milieu

CO2-vrije flexibele energietechnieken (technieken die energie kunnen leveren wanneer daar behoefte aan is zonder dat bij de productie CO2 wordt uitgestoten) zijn hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Natuur & Milieu deed hier eerder een verkenning op gaat als vervolg nu met onze steun workshops organiseren met als doel dat beleidsmakers, politici en bedrijven van het belang van deze technieken overtuigd raken en de toepassing ervan wordt bevorderd.

Fawaka Ondernemersschool

Fawaka Ondernemersschool

Binnen het FitBizkids programma van sociale onderneming Fawaka Ondernemersschool gaan kinderen de uitdaging aan om hun eigen duurzame cateringbedrijf te beginnen en de meest smaakvolle verantwoorde gerechten te maken. Zo leren ze wat gezond eten en bewegen is. Stichting Goeie Grutten helpt om het bestaande programma (voor BSO’s) door te ontwikkelen naar een versie voor scholen, zodat kinderen uit alle lagen van de bevolking bereikt worden.

TransitieCoalitie Voedsel

TransitieCoalitie Voedsel

Een gezond leven op een gezonde planeet is de missie van TransitieCoalitieVoedsel. Deze netwerkorganisatie werkt in de breedte aan een duurzaam voedselsysteem, waaronder het thema: minder dierlijk, meer plantaardig. Stichting Goeie Grutten steunt komende jaren de lobby-activiteiten van TCV op dit thema, zodat er effectiever invloed uitgeoefend kan worden op de politiek om de eiwittransitie te versnellen.

Straatboer

Straatboer

Stichting Straatboer benut met het project Bonenparade de groenstroken van bedrijventerreinen om verstedelijkt gebied te vergroen(t)en. Werknemers van de deelnemende bedrijven, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn actief betrokken vanaf het zaaien tot aan consumptie. Zo wordt het eten van meer groente gestimuleerd maar ook biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Nationale Week Zonder Vlees

Nationale Week Zonder Vlees

Nationale Week Zonder Vlees is een jaarlijkse consumentencampagne in Maart met als doel een meer flexitarisch eetpatroon te promoten. Middels o.a. supermarktacties, billboards en social media wordt heel Nederland gestimuleerd om een hele week geen vlees te eten en blijvend minder. Zo maken ze iedereen bewust van de positieve impact van een verminderde vleesconsumptie én laten ze zien hoe lekker en gemakkelijk het is om plantaardig te eten. www.weekzondervlees.nl

Aanvragen

Wat we zoeken

Stichting Goeie Grutten is het hele jaar door pro-actief op zoek naar organisaties en projecten die zich inzetten op één of meerdere van onze werkterreinen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar (project)financieringen van 3-4 jaar.

De algemene criteria die wij hanteren:
• geografische focus: Nederland;
• landelijke impact of lokaal maar opschaalbaar;
• de initiatiefnemers zijn ondernemend: er bijvoorbeeld nagedacht over zelfredzaamheid en/of een verdienmodel op langere termijn (na opstartfase) en/of er is een inkomensstroom uit verschillende hoeken (risicospreiding);
• het project mag zich in de pilot, opstart of opschaalfase begeven;
• het project is vernieuwend en onderscheidt zich van andere (vergelijkbare) initiatieven;
• mogelijkheid tot actieve betrokkenheid vanuit stichting Goeie Grutten.

Ons aanvraagformulier staat bewust niet op onze website. Wij zullen deze delen met geschikte initiatieven, op het moment dat een aanvraag als kansrijk wordt zien. Verwacht je als project of organisatie in aanmerking te komen voor een donatie, neem dan contact met ons op via office@goeie-grutten.nl , dan gaan we vanuit daar mogelijk het gesprek aan.