Over Stichting Goeie Grutten

Stichting Goeie Grutten ondersteunt ondernemende stichtingen die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Wij doneren met geld, maar ook middels inzet van kennis en expertise en het leggen van verbindingen in ons netwerk. Onze stichting is actief op drie werkterreinen: Voedsel, Energie en Democratie, Media & Privacy

Voedsel

Iedereen heeft toegang tot voldoende duurzaam, gezond en gevarieerd eten.

Energie

Een betaalbaar, duurzaam energiesysteem voor de volgende generatie.

Democratie, Media, Privacy

Iedereen moet kunnen leven in een transparante en democratische samenleving waarin grondrechten gewaarborgd zijn.

In mei 2020 kreeg stichting Goeie Grutten officieel het stempel van Code Goed Bestuur toegekend door de FIN (De branchevereniging van Fondsen en Foundations). Als stichting laten we daarmee zien dat wij belang hechten aan een goed bestuur, verbinden wij ons aan de normen zoals de FIN die met haar leden heeft vastgesteld en laten wij ons vrijwillig toetsen hierop. De FIN certificering is 4 jaar geldig.

 

Onze Werkterreinen

Voedsel

Ons huidige voedselsysteem is niet duurzaam: het is verantwoordelijk voor bijna 30% van alle CO2-uitstoot wereldwijd en intensieve landbouw is de grootste veroorzaker van biodiversiteitsverlies. Ook wordt steeds meer duidelijk over de negatieve verbanden tussen de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt en verschillende typen welvaartsziektes. Stichting Goeie Grutten denkt dat dit anders moet en kan. Daarom ondersteunen wij initiatieven die zich hard maken voor de volgende transities:

 • De eiwittransitie: op naar een betere balans met minder dierlijk en meer plantaardig voedsel op ons bord.
 • De transitie naar een regeneratief landbouw/voedselsysteem: op naar een voedselproductie die een positieve bijdrage levert aan mens en planeet.

Daarbij steunen we zowel voedselpioniers die laten zien dat het anders kan, als enkele eco-systeemspelers die de groeiende groep pioniers versterkt, onderling verbindt en hun gezamenlijke verhaal vertelt.

Energie

Stichting Goeie Grutten wil bijdragen aan oplossingen voor de complexe uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Daarbij kun je denken aan een goede afstemming van vraag en aanbod en het verlichten van de druk op de huidige infrastructuur al dan niet in combinatie met mobiliteit.

Wij financieren projecten op het gebied van gebruik, productie en opslag van CO2-vrije energie. Daarbij kijken we expliciet niet naar zon en wind oplossingen, maar juist naar al het andere dat nodig is om over te schakelen naar een CO2 vrij energie systeem dat werkt, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Democratie, Media en Privacy

Stichting Goeie Grutten zet zich in voor een maatschappij, waarin grondrechten zoals o.a. privacy en vrijheid van meningsuiting gewaarborgd zijn. Cruciaal is daarbij de beschikbaarheid van pluriforme onafhankelijke en betrouwbare informatie. Onze stichting ziet dat deze rechten steeds meer onder druk staan.

Daarom steunt stichting Goeie Grutten projecten die zich inzetten voor:

 • de persvrijheid;
 • de vrijheid van meningsuiting en communicatievrijheid;
 • het verbeteren van de privacy van burgers, online en/of offline;
 • onafhankelijke en op feiten gebaseerde onderzoeksjournalistiek;
 • meer transparantie, anti-corruptie en integriteit bij overheden en grote organisaties;
 • het bevorderen en bewustmaken van democratische kernwaarden;
 • het bevorderen van het maatschappelijk debat;
 • het inzichtelijk maken van politieke beïnvloedingsprocessen.

Het Team

IIse Bastmeijer
voorzitter

Gedreven vanuit mijn passie voor food, die afkomstig is uit het supermarktgezin waarin ik opgroeide en jarenlange werkervaring in de foodretail branche, heb ik samen met Bernd, stichting Goeie Grutten opgericht. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een verandering van ons huidige voedselsysteem, waarbij duurzaam geproduceerde en gezonde voeding hand in hand gaan.

 

Bernd Voorsluijs
penningmeester

Met een passie voor techniek ben ik gefocust op de energie transitie. Het realiseren van een CO2 vrije energie voorziening, is enorm complex en wordt vaak onderschat. Te vaak zie ik dat simplificatie van het van probleem en een dogmatische aanpak leiden tot contraproductieve keuzes. Ik wil dat anders doen en probeer op een objectieve en realistische manier naar de energie transitie te kijken en wil projecten en organisaties steunen die ook al bezig zijn met de 'next step' in de energie transitie.

Jacqueline Detiger
secretaris

Sinds 2018 zet ik mij in als secretaris van Stichting Goeie Grutten. Mijn jarenlange ervaring met het werken voor vermogensfondsen kan ik goed gebruiken bij de ontwikkeling van de stichting. Het geeft mij veel voldoening om mee te helpen beleid te maken en samen te werken met partners op de terreinen van voeding en energietransitie. Er is veel werk te doen en het is mooi dat Goeie Grutten hieraan kan bijdragen.

Marieke Groenhart

Marieke Groenhart
directeur

Duurzaamheid zit niet alleen in mijn achternaam, maar ook in mijn bloed. Nog niet eens zo heel lang geleden besefte ik dat ons huidige voedselsysteem verantwoordelijk is voor 30% (!) van alle CO2 uitstoot. Elke verantwoorde voedselkeuze beïnvloedt daarmee onze gezondheid én het klimaat. Met een passie om te werken met impact gedreven vernieuwers zit ik bij Goeie Grutten op de juiste plek!

Lisa Smith

Lisa Smith
projectadviseur

We staan voor de uitdaging om een gezonde, toekomstbestendige en rechtvaardige samenleving te creëren. Daarvoor is daadkracht nodig, zoals van de diverse projecten die Goeie Grutten steunt. Als projectmedewerker zorg ik ervoor dat woorden werkelijkheid worden en de wereld beter, eerlijker en zelfredzamer. Door mijn achtergrond in film en cultuur weet ik hoe je mensen samenbrengt en nieuwe perspectieven biedt.

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies die bestaat uit:
Jaap Bastmeijer, Jan Meijerman en Jasmijn Melse.

Donaties

De Plaatsen

De Plaatsen

De Plaatsen zijn fysieke regionale kennis- en praktijkcentra verspreid over Nederland waar boeren, ondernemers, landbouw- en natuurorganisaties, wetenschappers, burgers, netwerkorganisaties en de culturele sector samenwerken aan een natuurgedreven, sociaal verbonden en...
Lees meer
TommyTomato

TommyTomato

TommyTomato wil alle kinderen in Nederland meer groenten laten eten. Vanuit hun keuken levert TommyTomato warme vegetarische lunches direct aan het klaslokaal. Zo leren kinderen groente waarderen, iets waar ze de...
Lees meer
Peas of Me

Peas of Me

Chantal van Peas of Me reist over de wereld in haar camper, op zoek naar inspirerende verhalen van voedselveranderaards: peasmakers. Ze werkt een dag of week bij hen, leert wat hen drijft...
Lees meer
De Queeste

De Queeste

Een documentaire over de zoektocht van drie biologische boeren in de akker- en tuinbouw richting een duurzamer voedselsysteem. Dat is De Queeste. Deze film is mede mogelijk is gemaakt door Stichting...
Lees meer
Week van Snoep Goed

Week van Snoep Goed

De Week van Snoep Goed is een campagne die Nederlanders bewuster maakt van het aanbod aan heerlijk fruit, groente en verantwoorde tussendoortjes waar je gezond van kunt snoepen.  Tijdens deze week –...
Lees meer
Studio Plantaardig

Studio Plantaardig

Als er één ding is dat we direct kunnen doen om de klimaatcrisis te bevechten, dan is het wel meer plantaardig eten, en minder vlees, vis en zuivel. De podcast...
Lees meer
MensaMensa

MensaMensa

Openbaar vervoer, sociale woningbouw, kraanwater… Allemaal basisvoorzieningen. En nu is daar ook MensaMensa. De basisvoorziening voor betaalbaar, gezond en duurzaam eten, middels een wijkrestaurant, openbare kookwerkplaats, leer-werkplek, cursuscentrum, maaltijdservice, cateraar en...
Lees meer
Voedselbosjes

Voedselbosjes

IVN Natuureducatie wil duizend schoolpleinen en kinderopvanglocaties vergroenen met voedselbosjes. Via groei- en proeflessen leren kinderen vervolgens meer over het voedselbos. Zo leren ze voedsel kweken met vaste planten en zien...
Lees meer
Plant FWD

Plant FWD

Plant FWD is een jaarlijks informeel B2B-congres dat startups, merken, retailers, voedselprofessionals, beleidsmakers, investeerders en andere geïnteresseerden samenbrengt om samen aan een ‘plant forward toekomst’ te werken.  Verschillende internationale keynote speakers...
Lees meer
We are the Re-generation

We are the Re-generation

We are the Re-generation is een beweging en platform dat van Nederland kampioen regeneratieve landbouw wil maken. Hoe? Door pioniers en opiniemakers te verenigen en verbeelden. Door wijsheid van wetenschappers en...
Lees meer
Food Boost Challenge

Food Boost Challenge

De Food Boost Challenge is een programma dat jongeren verleidt tot gezondere eetgewoontes door hen zelf oplossingen te laten verzinnen. Het programma – dat zich op het snijvlak tussen onderzoek, onderwijs en...
Lees meer
Spoon

Spoon

Expertisecentrum SPOON vindt dat iedereen recht heeft om met een Woo-verzoek informatie bij de overheid op te vragen. Zij versterken dit recht door middel van beleidsbeïnvloeding, juridische procedures, kennisdeling en slimme tools. ...
Lees meer
InvestiCo

InvestiCo

Artificial Intelligence is zowel een kans als bedreiging in de mediabranche. De onderzoeksjournalisten van InvestiCo experimenteren in 2024 bij vier onderzoeksprojecten met het opzetten van een AI-workflow. Er moet code geschreven...
Lees meer
Free Press Unlimited

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited – dat persvrijheid wereldwijd ondersteunt – gaat haar kennis van Artificial Intelligence vergroten. Dit helpt hen suggesties te ontwikkelen voor de regulering van AI-technologie en partners van relevante...
Lees meer
Saxion Weerbaarheidsscan 

Saxion Weerbaarheidsscan 

Hogeschool Saxion ontwikkelde een digitaal meetinstrument waarmee politieke ambtsdragers inzicht creëren in de formele en informele netwerken van politici en bestuurders, om zo potentieel risico voor ondermijning en integriteitskwesties te...
Lees meer
De Plaatsen

De Plaatsen

De Plaatsen zijn fysieke regionale kennis- en praktijkcentra verspreid over Nederland waar boeren, ondernemers, landbouw- en natuurorganisaties, wetenschappers, burgers, netwerkorganisaties en de culturele sector samenwerken aan een natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsysteem. 

De Plaatsen biedt een veilige tussenruimte waar aan de voedseltransitie gewerkt kan worden. 

TommyTomato

TommyTomato

TommyTomato wil alle kinderen in Nederland meer groenten laten eten. Vanuit hun keuken levert TommyTomato warme vegetarische lunches direct aan het klaslokaal. Zo leren kinderen groente waarderen, iets waar ze de rest van hun leven profijt van hebben! 

Groentes zouden ook toegankelijk moeten zijn als de ouders een kleine portemonnee hebben. Daarom ondersteunt TommyTomato kinderen waarvan de ouders de lunch niet (geheel) zelf kunnen betalen. 

Peas of Me

Peas of Me

Chantal van Peas of Me reist over de wereld in haar camper, op zoek naar inspirerende verhalen van voedselveranderaards: peasmakers. Ze werkt een dag of week bij hen, leert wat hen drijft en verspreidt dan hun verhalen. Zo laat ze de wereld zien dat het anders kan. 

Stichting Goeie Grutten maakt tien verhalen van Chantal mogelijk. 

De Queeste

De Queeste

Een documentaire over de zoektocht van drie biologische boeren in de akker- en tuinbouw richting een duurzamer voedselsysteem. Dat is De Queeste. Deze film is mede mogelijk is gemaakt door Stichting Goeie Grutten. 

We volgen de persoonlijke verhalen en worstelingen van Mees, Frank en Cornelis. Zo leren we wat de voedseltransitie inhoudt én ga je als kijker nadenken over je eigen voedselkeuzes. 

Week van Snoep Goed

Week van Snoep Goed

De Week van Snoep Goed is een campagne die Nederlanders bewuster maakt van het aanbod aan heerlijk fruit, groente en verantwoorde tussendoortjes waar je gezond van kunt snoepen. 

Tijdens deze week – die jaarlijks in januari plaatsvindt – worden consumenten uitgedaagd ongezonde tussendoortjes te vervangen door gezonde alternatieven. Deze ene week moet leiden tot blijvende nieuwe snoepgewoontes. 

Stichting Goeie Grutten steunt dit project voor drie jaar.

Studio Plantaardig

Studio Plantaardig

Als er één ding is dat we direct kunnen doen om de klimaatcrisis te bevechten, dan is het wel meer plantaardig eten, en minder vlees, vis en zuivel. De podcast van Studio Plantaardig onderzoekt hoe we de overstap kunnen maken van een dierlijk naar plantaardig dieet. Welke aanpassingen zijn er nodig? En welke verrassingen heeft het menu van morgen voor ons in petto? 

MensaMensa

MensaMensa

Openbaar vervoer, sociale woningbouw, kraanwater… Allemaal basisvoorzieningen. En nu is daar ook MensaMensa. De basisvoorziening voor betaalbaar, gezond en duurzaam eten, middels een wijkrestaurant, openbare kookwerkplaats, leer-werkplek, cursuscentrum, maaltijdservice, cateraar en kinderrestaurant. 

MensaMensa maakt een voedzame maaltijd voor iedereen toegankelijk en vergroot bestaanszekerheid en voedselrechtvaardigheid. En mensen rond het sociaal minimum leren een gezond weekmenu koken. 

Voedselbosjes

Voedselbosjes

IVN Natuureducatie wil duizend schoolpleinen en kinderopvanglocaties vergroenen met voedselbosjes. Via groei- en proeflessen leren kinderen vervolgens meer over het voedselbos. Zo leren ze voedsel kweken met vaste planten en zien ze van dichtbij hoe deze vorm van landbouw voedsel en biodiversiteit oplevert. Dit levert een gezondere en duurzamere toekomst voor kinderen en de wereld op. 

Plant FWD

Plant FWD

Plant FWD is een jaarlijks informeel B2B-congres dat startups, merken, retailers, voedselprofessionals, beleidsmakers, investeerders en andere geïnteresseerden samenbrengt om samen aan een ‘plant forward toekomst’ te werken. 

Verschillende internationale keynote speakers zorgen voor inspiratie en activatie. Waardevolle ontmoetingen worden gefaciliteerd via netwerktool ‘Conversation starter’. Innovaties worden getoond en nieuwe producten worden gelanceerd op ‘The Market’. En startups worden gekoppeld aan investeerders, om zo toegang tot groeikapitaal te vergemakkelijken. 

We are the Re-generation

We are the Re-generation

We are the Re-generation is een beweging en platform dat van Nederland kampioen regeneratieve landbouw wil maken. Hoe? Door pioniers en opiniemakers te verenigen en verbeelden. Door wijsheid van wetenschappers en inheemse volken, de open blik van jongeren en de innovatiekracht van creatieven en ondernemers te verbinden. 

Zo creëren zij aandacht voor regeneratieve landbouw en inspireren ze mensen zelf in actie te komen voor een regeneratieve samenleving. 

Stichting Goeie Grutten maakt de pioniersverhalen mede mogelijk. 

Food Boost Challenge

Food Boost Challenge

De Food Boost Challenge is een programma dat jongeren verleidt tot gezondere eetgewoontes door hen zelf oplossingen te laten verzinnen. Het programma – dat zich op het snijvlak tussen onderzoek, onderwijs en ondernemerschap bevindt – doorloopt vier stappen: onderzoek, ideevorming, conceptontwikkeling en prototype. Voor enkele concepten is er ook een stap 5: implementatie. 

Het programma brengt jongeren met diverse achtergronden en opleidingsniveaus samen. 

Spoon

Spoon

Expertisecentrum SPOON vindt dat iedereen recht heeft om met een Woo-verzoek informatie bij de overheid op te vragen. Zij versterken dit recht door middel van beleidsbeïnvloeding, juridische procedures, kennisdeling en slimme tools. 

Het momentum is er, met de nieuwe Wet open overheid en ontevredenheid over de praktische werkelijkheid hiervan. 

InvestiCo

InvestiCo

Artificial Intelligence is zowel een kans als bedreiging in de mediabranche. De onderzoeksjournalisten van InvestiCo experimenteren in 2024 bij vier onderzoeksprojecten met het opzetten van een AI-workflow. Er moet code geschreven worden en verzamelde data wordt geanalyseerd met specifieke kennis. Dit wordt ondersteund door Stichting Goeie Grutten. 

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited

Free Press Unlimited – dat persvrijheid wereldwijd ondersteunt – gaat haar kennis van Artificial Intelligence vergroten. Dit helpt hen suggesties te ontwikkelen voor de regulering van AI-technologie en partners van relevante expertise te voorzien. Zo hopen ze toegang tot betrouwbare informatie te versterken. 

Saxion Weerbaarheidsscan 

Saxion Weerbaarheidsscan 

Hogeschool Saxion ontwikkelde een digitaal meetinstrument waarmee politieke ambtsdragers inzicht creëren in de formele en informele netwerken van politici en bestuurders, om zo potentieel risico voor ondermijning en integriteitskwesties te ontdekken. De Saxion Weerbaarheidsscan.

De tool wordt nu doorontwikkeld, zodat deze ook bij andere doelgroepen dan alleen bij lokale bestuurders kan worden ingezet. 

Aanvragen

Stichting Goeie Grutten is het hele jaar door pro-actief op zoek naar organisaties en projecten die zich inzetten op één of meerdere van onze werkterreinen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar (project)financieringen van ongeveer 3 jaar.

De algemene criteria die wij hanteren:

 • Geografische focus: Nederland;
 • Landelijke impact of lokaal maar opschaalbaar;
 • De initiatiefnemers zijn ondernemend: er bijvoorbeeld nagedacht over een verdienmodel op langere termijn en er is een inkomensstroom uit verschillende richtingen;
 • Het initiatief mag zich in de pilot, opstart of opschaalfase begeven;
 • Het initiatief is vernieuwend en onderscheidt zich van andere vergelijkbare initiatieven;
 • De impact van het initiatief staat niet op zichzelf maar heeft idealiter een systeemveranderende aanpak;
 • Mogelijkheid tot actieve betrokkenheid vanuit stichting Goeie Grutten.

Ons aanvraagformulier staat bewust niet op onze website. Wij zullen deze enkel delen met geschikte initiatieven, op het moment dat een aanvraag als kansrijk wordt zien. Verwacht je als project of organisatie in aanmerking te komen voor een donatie, doe dan een vooraanvraag via office@goeie-grutten.nl