Stichting Emmet Energy

Stichting Emmet Energy ontwikkelt een apparaat dat bij een overschot aan groene energie, deze tijdelijk omzet en opslaat in methaangas. Bij een elektriciteitstekort kan het methaangas dan weer terug omgezet worden in stroom. Dit gebeurt in een gesloten circuit. Goeie Grutten helpt bij de financiering van een proef opstelling. www.emmetenergy.com