Goeie Grutten draagt bij aan het voortbestaan van de bij

Bee on a flower

Goeie Grutten draagt bij aan het voortbestaan van de honingbij. Of beter
gezegd: Goeie Grutten steunt Arista Bee Research, een project dat probeert
bijen te maken die resistent zijn voor de varroa-mijt: één van de grootste
bedreigingen voor het voortbestaan van de bij. Hoe het ervoor staat met dit
project, vertellen we je hier!

Onlangs deelde Arista Bee Research hun voortgangsrapportage met ons. Een vrij
complex verhaal, want het is een knap staaltje wetenschap wat daar plaatsvindt. In
dit artikel leggen we in het kort en in heldere taal uit wat Arista Bee Research precies
doet.

Waarom is resistentie tegen de varroa-mijt belangrijk?

Zoals je wellicht weet houdt Stichting Goeie Grutten zich bezig met het thema
voedsel. Wij zetten ons in voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Daarin kan
de bij niet ontbreken, want zonder bijen, geen bestuiving. En zonder bestuiving zijn
er veel planten die geen vruchten, zaden en dus voedsel geven. Een derde van ons
wereldwijde voedsel is afhankelijk van dierlijke bestuiving. En daarvan wordt tot 90%
door de honingbij gedaan.

Wat houdt het onderzoek van Arista Bee Research in?

Arista Bee Research richt zich op het verbeteren van het zogenaamde VSH-gedrag
van honingbijen: het Varroa Sensitive Hygiene gedrag. Dit betekent dat bijen de
larven die besmet zijn met de varroamijt herkennen en zelf uit hun nest verwijderen.

Onderzoeker Fanny Mondet ontdekte eerder dat er bepaalde stoffen vrijkomen
wanneer varroamijten bijenlarven infecteren. Het team van Arista Bee Research test
of er middelen zijn die het VSH-gedrag van bijen stimuleren, waardoor ze beter op
deze stoffen reageren.

Wat heeft Arista Bee Research tot nu toe ontdekt?

Wanneer de honingbijen met een specifiek middeltje worden geïnjecteerd, wordt hun
VSH-gedrag versterkt en ruimen ze dus grote hoeveelheden larven op die met de
varroamijt zijn besmet. Het onderzoeksteam ontdekte zelfs dat dit al gebeurt
wanneer bijen met een injectienaald worden geprikt, zonder dat ze het oplosmiddel
injecteren!

Dit werkt vooral bij bijenvolken die uit zichzelf al een hoger VSH-gedrag hebben.

Wat hebben we hier in de praktijk aan?

Dit betekent dus dat je – door een middeltje te injecteren – kunt zien welke
bijenvolken een hoger VSH-gedrag hebben van zichzelf.

Bijenvolken met een hoge VSH-score kunnen worden geselecteerd om mee verder
te kweken. Zo kunnen langzaam bijenvolken worden gekweekt die zichzelf tegen de
varroamijt kunnen verdedigen.

En dat moet helpen de overlevingskansen van onze honingbij te vergroten! Bij-
zonder toch?