Logo Spoon

Spoon

Expertisecentrum SPOON vindt dat iedereen recht heeft om met een Woo-verzoek informatie bij de overheid op te vragen. Zij versterken dit recht door middel van beleidsbeïnvloeding, juridische procedures, kennisdeling en slimme tools. 

Het momentum is er, met de nieuwe Wet open overheid en ontevredenheid over de praktische werkelijkheid hiervan. 

Logo InvestiCo

InvestiCo

Artificial Intelligence is zowel een kans als bedreiging in de mediabranche. De onderzoeksjournalisten van InvestiCo experimenteren in 2024 bij vier onderzoeksprojecten met het opzetten van een AI-workflow. Er moet code geschreven worden en verzamelde data wordt geanalyseerd met specifieke kennis. Dit wordt ondersteund door Stichting Goeie Grutten. 

Logo Saxion Hogeschool

Saxion Weerbaarheidsscan 

Hogeschool Saxion ontwikkelde een digitaal meetinstrument waarmee politieke ambtsdragers inzicht creëren in de formele en informele netwerken van politici en bestuurders, om zo potentieel risico voor ondermijning en integriteitskwesties te ontdekken. De Saxion Weerbaarheidsscan.

De tool wordt nu doorontwikkeld, zodat deze ook bij andere doelgroepen dan alleen bij lokale bestuurders kan worden ingezet. 

World Press Photo 

Wereldwijd staat de persvrijheid onder druk. Als leidend platform voor fotojournalistiek ontwikkelt World Press Photo in dit project een strategie om meer direct bij te kunnen dragen aan het beschermen van de persvrijheid voor fotojournalisten in met name hoge risicolanden. 

We Are Stewards

Steward-ownership is een manier om het eigendom en de governance van een bedrijf vorm te geven. Een bedrijf is daarbij ‘van zichzelf’ en bestaat om zijn missie te dienen. Stichting We Are Stewards stimuleert de ontwikkeling en toepassing van steward-ownership in Nederland, door het toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Kennisplatform CollectieveKracht

CollectieveKracht is hét kennisplatform dat burgercollectieven helpt samen over obstakels heen te komen. Onafhankelijk, gratis en toegankelijk voor alle burgercollectieven. Het platform is ontwikkeld door wetenschappers op basis van kennis van collectieven uit alle sectoren, overheden en andere betrokkenen. Via het platform kunnen zij communiceren en vragen stellen, cross sectoraal. Om zo te voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare informatie en de zoektocht naar een duurzame samenwerking tussen alle partijen.

PrivacyWijzer

Met het opzetten van een PrivacyWijzer (website) wil PrivacyFirst de burger inzicht geven op de privacy impact van het gebruik van producten en/of diensten. PrivacyWijzer zal daarbij fungeren als informatiebron voor de burger en als katalysator voor de organisaties die zich dienen aan te passen aan huidige AVG vereisten.