Saxion Weerbaarheidsscan 

Logo Saxion Hogeschool

Hogeschool Saxion ontwikkelde een digitaal meetinstrument waarmee politieke ambtsdragers inzicht creëren in de formele en informele netwerken van politici en bestuurders, om zo potentieel risico voor ondermijning en integriteitskwesties te ontdekken. De Saxion Weerbaarheidsscan.

De tool wordt nu doorontwikkeld, zodat deze ook bij andere doelgroepen dan alleen bij lokale bestuurders kan worden ingezet.