De Plaatsen

Logo De Plaatsen

De Plaatsen zijn fysieke regionale kennis- en praktijkcentra verspreid over Nederland waar boeren, ondernemers, landbouw- en natuurorganisaties, wetenschappers, burgers, netwerkorganisaties en de culturele sector samenwerken aan een natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen voedselsysteem. 

De Plaatsen biedt een veilige tussenruimte waar aan de voedseltransitie gewerkt kan worden.